23 stycznia 2023

Rekrutacja na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. IV edycja” ORE

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich jego edycjach. Zainteresowane przedszkola również mogą uczestniczyć w szkoleniu.
Podstawą opracowania kursu jest publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, ORE Warszawa, 2019 (jest ona dostępna na stronie ORE).
Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle i ma charakter samokształceniowy. Termin szkolenia: 25 stycznia – 08 marca 2023 r. Rekrutacja uczestników jest otwarta do 1 marca 2023. Link: https://szkolenia.ore.edu.pl/
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W załączeniu Sylabus kursu

Załączniki

Sylabus kursu 2023
Data: 2023-01-23, rozmiar: 695 KB