15 stycznia 2020

Raport na temat „Problematycznego używania internetu przez młodzież”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat „Problematycznego używania internetu przez młodzież”, który powstał na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w 2019 roku wśród uczniów w wieku 12-17 lat, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz przedstawicieli rad rodziców.

Publikacja zawiera przegląd literatury na temat e-uzależnień, analizę danych zebranych w czasie badania, wnioski z badania, a także rekomendacje skierowanych do szkół, uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki nadużywania mediów elektronicznych.

Raport jest dostępny pod adresem: https://fdds.pl/baza_wiedzy/problematyczne-uzywanie-internetu-przez-mlodziez-2019/