5 września 2023

Przedsięwzięcia organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną z Warszawy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z Warszawy (FSNT-NOT) zaprasza uczniów do udziału w organizowanych przedsięwzięciach: Konkursie „Młody Innowator” i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce.

Celem konkursu „Młody Innowator” jest rozwój kreatywności i zaradności dzieci i młodzieży oraz wykształcenie u nich umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Hasło bieżącej edycji to: „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów techników i liceów.

Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach: eliminacje szkolne, eliminacje okręgowe i eliminacje ogólnopolskie. Etap szkolny powinien zostać zorganizowany do 26 lutego 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie i warunków, jakie powinny spełniać prace konkursowe zostały przedstawione w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie organizatora.

Celem 50 Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce jest pobudzenie u uczniów zainteresowania techniką, poszerzenie ich wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji technicznych. Jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest trzystopniowa: I stopień – szkolny i międzyszkolny, II stopień – okręgowy, III stopień – centralny.

Aby wziąć udział w olimpiadzie należy zarejestrować szkołę i chętnych uczniów na platformie internetowej olimpiady.  I etap konkursu odbędzie się 20 października 2023 roku. Laureaci i finaliści olimpiady (uczniowie techników) zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodach: elektryk, elektromechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  Więcej informacji o olimpiadzie, w tym regulamin i program, znajduje się na jej stronie internetowej.

Honorowy patronat nad powyższymi przedsięwzięciami objął Minister Edukacji i Nauki.