7 listopada 2022

Projekty edukacyjne Fundacji Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów do udziału w aktualnie realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych.

Projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” –  jest skierowany do przedszkolaków z zerówek i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów szkodliwych dla zdrowia.

W każdym etapie projektu nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 6 zadań, (dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia dla rodziców i promocję wiedzy wśród społeczności szkoły/przedszkola).

Rejestracja zespołów do udziału w etapie jesienno-zimowym została przedłużona do 10 listopada 2022 roku.

Projekt został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Więcej informacji o projekcie, w tym szczegółowy opis zadań dla nauczycieli,  znajduje się na stronie: https://zdrowojem.fundacjabos.pl/.

Konkurs „Postaw na Słońce” jest skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jego głównym celem jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Termin rejestracji zespołów biorących udział w konkursie upływa 30 listopada 2022 roku.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji o konkursie, w tym dokładny opis zadań konkursowych wraz z ich punktacją i terminami wykonania, znajduje się na stronie: https://postawnaslonce.pl/.

Konkurs filmowy „Filmeko”  jest skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna młodego pokolenia w zakresie czynnej i biernej ochrony środowiska, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu edukacyjnego na wybrany temat z zakresu: ochrony środowiska, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatu, odnawialnych źródeł energii.

Termin rejestracji zespołów biorących udział w konkursie upływa 15 grudnia 2022 roku.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji o konkursie, w tym dokładny opis zadań konkursowych i terminami ich wykonania, znajduje się na stronie: https://filmeko.pl/.

Konkurs grantowy Akademia Fundacji BOŚ jest przeznaczony dla grup młodzieżowych oraz studenckich kół naukowych działających na rzecz ochrony środowiska.

Celem konkursu jest finansowe wsparcie bieżącej działalności naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i medialnej realizowanej przez młodzież szkolną i studentów w ramach zorganizowanych zespołów, np. kół zainteresowań, akademickich kół naukowych itp. Pula przewidziana na granty wynosi maksymalnie 100 000 zł.

Termin rejestracji zespołów biorących udział w konkursie upływa 30 listopada 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie: https://akademia.fundacjabos.pl/.