31 maja 2021

Projekt “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach realizuje projekt pn. “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”.

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz wzbogacenie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

W ramach ww. projektu wydana zostanie broszura informacyjna na temat niepełnosprawności wskazana do pracy nauczycieli z uczniem. Broszura ta będzie zawierała m.in.: podstawowe informacje dotyczące niepełnosprawności, autobiografie wychowanków Ośrodka, zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, a także quizy, krzyżówki i zgadywanki związane z opisywaną tematyką. Należy dodać, że każda ze szkół podstawowych, która zgłosi chęć uczestnictwa w ww. projekcie otrzyma bezpłatnie pięćdziesiąt tego typu broszur informacyjnych.

Projekt jest realizowany do dnia 14.11.2021 r.

Zainteresowane projektem szkoły prosimy o kontakt z sekretariatem SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@soswdnr.pl