29 sierpnia 2023

Projekt “Lekcja:Enter”

“Lekcja:Enter” to projekt umożliwiający nauczycielom podniesienie swoich kompetencji cyfrowych i metodycznych tak, aby mogli włączyć do procesu dydaktycznego technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

Obecnie trwa ostatnia edycja szkoleń w ramach projektu, w ramach której liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Szkolenia trwają TYLKO do końca października br., dlatego też  skorzystają z nich osoby, które zgłoszą się odpowiednio wcześniej.

Nauczyciele zgłaszają się na szkolenia samodzielnie. Zgłaszając się do projektu, należy wybrać jednego z realizatorów szkoleń w danym województwie.

Informacje, jak zgłosić się do projektu “Lekcja:Enter”, znajdują się na stronie: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/lekcja-enter-zip

Zakres zagadnień objętych szkoleniami znajduje na tej samej stronie, w zakładce „O szkoleniach”.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz metodyki zastosowania TIK w procesie dydaktycznym. Jest on realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Większość szkoleń jest obecnie prowadzonych w formie aktywnych warsztatów online.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://lekcjaenter.pl