8 września 2022

Program – Szkoła Przyjaciół Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do udziału w Programie „Szkoła Przyjaciół Kopernika” oraz do udziału w  konkursie na scenariusz zajęć związanych z polskim astronomem. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół działających na terenie Polski oraz do szkół polonijnych. Celem działań jest upowszechnienie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika w kraju i poza jego granicami, kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli   w stosowaniu tych metod w praktyce, jak również promowanie mądrego i  przemyślanego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt uwzględnia zadania realizowane przez szkoły w okresie 01.09.2022 r. – 15.03.2023 r.

Rejestracja do programu : 1.IX.2022 r. – 30.IX.2022 r.

Więcej informacji na temat tych działań znajdą Państwo w załączonych dokumentach oraz  na stronie internetowej: https://sp7torun.superszkolna.pl/cms/93530

Załączniki

regulamin konkursu na scenariusz lekcji o Koperniku
Data: 2022-09-08, rozmiar: 131 KB
Regulamin Programu Szkoła Przyjacół Kopernika
Data: 2022-09-08, rozmiar: 120 KB
Zaproszenie dla szkół
Data: 2022-09-08, rozmiar: 71 KB