20 września 2022

Program Solve for Tomorrow

Program Solve for Tomorrow

Dnia 20 września 2022 r. firma Samsung rozpoczyna rekrutację do II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Solve for Tomorrow dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, a także bibliotek, świetlic środowiskowych i domów kultury.

Program stawia na rozwój kompetencji młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, technologiami, inżynierią, sztuką (STEAM) oraz zachęcenie młodych ludzi do wykorzystania metody projektowej design thinking w tworzeniu rozwiązań na problemy i zagrożenia, z jakimi mierzą się ich lokalne społeczności.

Harmonogram programu zakłada siedmiomiesięczny proces szkoleniowo-mentoringowy dla 25 zespołów m.in. z udziałem ekspertów z firmy Samsung, w ramach którego zostanie wyłoniona grupa finalistów. Projekty finalistów zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej i nagrodzone w ostatniej fazie programu.

W edycji 2022/2023 przyjmowane są zgłoszenia w czterech obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, klimat i integracja. Działania w programie opierają się na metodzie design thinking, w której arkana wprowadzą doświadczeni trenerzy prezentując praktyczną stronę metody na zajęciach online i dodatkowych sesjach w finałowej części programu.

Tegoroczna edycja uzyskała patronat Ministra Edukacji i Nauki.

Pytania dotyczące programu można kierować do przedstawiciela organizatora – pani Magdaleny Olborskiej – adres: m.olborska@samsung.com .

Szczegółowe informacje pod adresem: https://solvefortomorrow.pl