11 czerwca 2018

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2017/2018

W maju oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w bieżącym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku było okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich do konkursów.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 8 konkursów przedmiotowych:

  1. Wojewódzki Konkurs Historyczny
  2. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
  3. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  4. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  5. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  6. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  7. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  8. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Od wielu lat dostrzegane jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. Potwierdza to odpowiedni system motywowania do uczenia się i sumiennej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież. Z pewnością osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania oraz wytworzenia właściwej atmosfery edukacji szkolnej.

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało blisko 234 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz 91 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ponad 10 tys. uczestników z 304 szkół podstawowych. Najpopularniejsze przedmioty, w których uczniowie wzięli udział to: język angielski – 2811 uczestników oraz matematyka – 2808.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano 1760 uczestników, najwięcej z matematyki (576 uczniów). Średnio ok. 17% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 552 uczestników. Stanowili oni ok. 5% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 216 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego. Wśród nich jest 31 osób, które posiadają więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie uczniowie szkół podstawowych zdobyli 254 tytuły laureata konkursu. Stanowi to ok. 2,5% uczestników stopnia szkolnego.

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba

tytułów laureata

4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł
1 5 25 185 254
216

 

Liczba laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów:

Wojewódzki Konkurs Laureatów Finalistów
Historyczny 11 26
Informatyczny 29 66
Języka Polskiego 26 37
Języka Angielskiego 96 21
Języka Białoruskiego 9 12
Języka Niemieckiego 21 9
Języka Rosyjskiego 18 8
Matematyczny 44 117
Ogółem 254 296

 

Tytuł laureata z 4 przedmiotów uzyskał:

Stanisław Antoni Pańkowski Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Wojewódzki Konkurs:

Informatyczny, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Matematyczny

87 szkół podstawowych spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2017/2018, jest laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 39
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku 10
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 9
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 8
Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 8
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku 7
Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku 7
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 6
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 6
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku 6
Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 6