10 maja 2023

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szk. 2022/2023.

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2022/2023

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 24 z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2  Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w  Białymstoku było okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich do konkursów, a także podziękowania nauczycielom pracującym w komisjach na stopniu szkolnym, rejonowym i  wojewódzkim oraz przewodniczącym wojewódzkich komisji konkursowych.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 13 konkursów przedmiotowych:

1.      Wojewódzki Konkurs Biologiczny

2.      Wojewódzki Konkurs Chemiczny

3.      Wojewódzki Konkurs Fizyczny

4.      Wojewódzki Konkurs Geograficzny

5.      Wojewódzki Konkurs Historyczny

6.      Wojewódzki Konkurs Informatyczny

7.      Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

8.      Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

9.      Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

10.  Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

11.  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12.  Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

13.   Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. Potwierdza to odpowiedni system motywowania do uczenia się
i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież. Z pewnością osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania oraz wytworzenia właściwej atmosfery edukacji szkolnej.

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało blisko 290 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz 106 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło blisko 13 tys. uczestników z 301 szkół podstawowych. Najpopularniejsze przedmioty,
w których uczniowie wzięli udział to: język angielski – 3241 uczestników oraz matematyka – 2696.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano 1151 uczestników, najwięcej z matematyki (243 uczniów). Średnio ok. 9% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 369 uczestników. Stanowili oni ok. 3% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2022/2023 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 209 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego, a wśród nich jest 19 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie uczniowie szkół podstawowych zdobyli 234 tytuły laureata konkursu. Stanowi to ok. 1,9% uczestników stopnia szkolnego.

 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!