3 września 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – sierpień 2019

W numerze:

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Realizacja programów rządowych w roku szkolnym 2018/2019

Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Przywrócić czytelnictwo

Załączniki

PWO_sierpień_2019
Data: 2019-09-03, rozmiar: 26 MB