29 listopada 2018

Pismo zatwierdzające zmiany do regulaminy Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Pismo zatwierdzające zmiany do regulaminy Kuratorium Oświaty w Białymstoku