1 września 2023

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich – II edycja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Fundacją Polskie Hotele Niezależne zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, pod hasłem „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Więcej informacji na stronie: www.sgh.waw.pl/olimpiadauh