14 września 2021

Ogólnopolskie konkursy realizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ogólnopolskie konkursy realizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w konkursach:

  1. Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej

Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz promieniotwórczości.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

  1. Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko

Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy w dziedzinie energetyki, energii jądrowej oraz ochrony klimatu.

Konkurs jest skierowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Więcej informacji o konkursach zamieszczono na stronach internetowych:
konkurs „Z Energią dla Klimatu”: https://forumatomowe.org/konkurs-z-energia-dla-klimatu/,
konkurs „Nukleo”: https://forumatomowe.org/konkurs-nukleo/.