13 stycznia 2023

Ogólnopolskie Górowskie Konkursy w roku szkolnym 2022/2023.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze wchodzący w skład Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku szkolnym 2022/2023 zaprasza do udziału w konkursach adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

Cele konkursów zakładają kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań historycznych, w szczególności związanych z Armią Krajową – Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego, informatycznych, w tym dotyczących cyberprzemocy – bezpieczeństwa w sieci oraz plastycznych.

Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w konkursach.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursów, w tym regulaminy tych konkursów znajdują się na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.pcdn.edu.pl/index.php?sekcja=kalendarz w zakładce /Konkursy/.

Załączniki