2 marca 2018

Ogólnopolski Turniej Robotów „ROBOMEETING” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Od 1 września 2016 roku realizowany jest projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. W Pilotażu programowania uczestniczy 52 szkoły z naszego województwa. Wdrażanie nauczania programowania do praktyki szkolnej – w ramach projektu – odbywa się poprzez realizację innowacji pedagogicznych na podstawie opracowanych przez nauczycieli autorskich programów nauczania z informatyki.

Jednym z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach Pilotażu programowania jest „Programowanie robotów LEGO innowacyjną metodą PBL (Problem-Based Learning)” – innowacja realizowana w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, której autorem jest Jacek Cichosz.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 Szkolne Koło Robotyki „3lo-bot” funkcjonujące w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, organizuje  Turniej Robotów „Robomeeting” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Turniej odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1.

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w pierwszym ogólnopolskim turnieju organizowanym – w ramach Pilotażu programowania – w województwie podlaskim, który będzie jednocześnie wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie programowania i robotyki.

Więcej informacji oraz regulamin i formularz rejestracji uczestników znajduje się pod adresem: https://robomeeting.pl/