8 marca 2022

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki przywiązuje szczególne znaczenie do upowszechniania wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, do kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

9 września 2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako sygnatariusz porozumienia resort oświaty podejmując działania organizacyjne także współpracuje w zakresie merytorycznym i praktycznym na rzecz turniejów.

Zachęcamy Państwa Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego do podjęcia działań, które upowszechnią wśród uczniów i nauczycieli udział w Turnieju.

Zapraszamy szkoły do udziału w wojewódzkich rozgrywkach turniejowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W tym roku XLIII Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych z Grupy I odbędzie się w Białymstoku!

Szczegółowe informacje o Turnieju oraz komunikaty głównego organizatora Polskiego Związku Motorowego znajdują się na stronie internetowej: https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje.

W załączeniu zamieszczamy pismo Przewodniczącego WKOT Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Białymstoku Pana Jerzego Poznańskiego.

Załączniki