1 lutego 2023

Ogólnopolski konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku zaprasza uczniów do udziału w konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”.

Celem konkursu jest popularyzacja najnowszej historii Polski oraz kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: I–klasy VII–VIII szkoły podstawowej, II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu grafiki komputerowej w formie obrazu 2D lub 3D lub animacji dotyczącej postaci i wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Termin przesyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku.

Koordynatorem konkursu jest Pani Marzena Zieziula: marzena.zieziula@ipn.gov.pl

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, znajduje się na stronie: https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/177205,Wez-udzial-w-naszym-konkursie-Zasluzeni-dla-Niepodleglej-Na-zgloszenia-czekamy-d.html?search=41716180800625