5 stycznia 2022

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny: „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym: „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Kobieta i mężczyzna darem dla…”

Celami konkursu są m.in. ukazanie aktualności przesłania zawartego w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński oraz doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych obejmujących: w kategorii I uczniów klas 0-III, w kategorii II uczniów klas IV-VI, w kategorii III uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, w kategorii IV uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej, multimedialnej lub plastycznej na jeden z czterech tematów konkursowych.

Termin przesyłania prac upływa 31 marca 2022 r.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Metropolity Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Dyrektora Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczącego Zarządu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Załączniki

REGULAMIN 2022 - Kobieta i mężczyzna
Data: 2022-01-05, rozmiar: 198 KB