31 sierpnia 2021

Ogólnopolski konkurs historyczny „Katyń 2021”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs historyczny „Katyń 2021”. Konkurs podejmuje problematykę katyńską i jest skierowany do młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy konkursowej w jednej z następujących kategorii tematycznych:

  1. Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie audycji radiowej
  2. Kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś w formie prezentacji multimedialnej
  3. Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie referatu.

Termin przesyłania prac upływa 15 października 2021 r.

Laureaci Konkursu wezmą udział  w ogólnopolskiej Konferencji Młodych Historyków pt. „Katyń 2021”, która odbędzie się 10 listopada 2021 r. w Muzeum Katyńskim w Warszawie, a ich prace zostaną opublikowane w folderze konferencyjnym. Otrzymają także nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://katyn-pamietam.pl