22 lutego 2022

Ogólnopolski konkurs Fundacji Zakłady Kórnickie „Drzewo Franciszka 2022”

To już piąta edycja konkursu Fundacji Zakłady Kórnickie na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) realizowanych w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

  • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
  • ochrona ekosystemów i krajobrazów,
  • przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • problemy terenów zurbanizowanych.

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: https://drzewofranciszka.pl/konkurs/

Koordynatorem konkursu jest Monika Koralewska, która jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: drzewofranciszka@gmail.com i numerem telefonu: 502 61 60 40.