22 października 2021

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: „Cysterski ślad w czterech porach roku”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Cysterski ślad w czterech porach roku”.

Celem konkursu jest przypominanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży wkładu Zakonu Cystersów w rozwój kultury europejskiej, opartej na fundamencie chrześcijańskim, rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni twórczej oraz umiejętności i zamiłowań fotograficznych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 4 fotografie konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami oraz przesłać je drogą elektroniczną na adres: konkurs.osgc@gmail.com, w terminie do 15 lipca 2022 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ojca Opata Eugeniusza Augustyna – Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie: www.gminycysterskie.org.