4 maja 2023

Ogólnopolski konkurs ,,eduAKCJA medialna w szkole”

Ogólnopolski konkurs ,,eduAKCJA medialna w szkole” jest skierowany dla nauczycieli
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego przedmiotem jest stworzenie
kreatywnego scenariusza zajęć lub projektu.

Jest to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w realizację zapisów
programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja,
a także wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego
przekazu.

Główny cel konkursu to zintegrowanie powstałych w ramach konkursu projektów z
programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych, a zadaniem nauczycieli jest nie tylko
stworzenie jakościowych koncepcji, ale przede wszystkim udokumentowane
przeprowadzenie zajęć w szkole.
Szczegóły i Regulamin Konkursu znajdują się na stronie: www.cempolska.pl/konkurs