12 kwietnia 2022

Ogólnopolski konkurs AUTOPORTRET Z HISTORIĄ

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłasza ogólnopolski konkurs AUTOPORTRET Z HISTORIĄ polegający na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Jego celem jest uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych, czy emocji jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy, a także inspirowanie ich do pracy twórczej i rozwijania umiejętności wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.

Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie do dnia 27 maja 2022 roku.

Aktualności i szczegóły dotyczące zasad konkursu, w tym jego regulamin są dostępne na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – http://muzeum.bialystok.pl/konkurs-autoportret-z-historia/.

Zapytania dotyczące organizacji Konkursu należy kierować do organizatora – Muzeum Podlaskiego w Białymstoku:

  1. a) listownie na adres: Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok,
  2. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: muzeum@muzeum.bialystok.pl,
  3. c) telefonicznie: 85 742 14 73, 509 336 930.

Załączniki