8 września 2022

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2022/2023

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa

„ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”
w roku szkolnym 2022/2023

 1. Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Radą Programową Olimpiady w roku szkolnym 2022/2023 Kuratorium Oświaty w Białymstoku współuczestniczy w organizacji XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
  O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
  .
 2. Harmonogram przebiegu olimpiady przedstawia się następująco:

1) 19.IX-17.X. 2022r. – rejestracja uczestników olimpiady za pośrednictwem formularza
zamieszczonego na stronie olimpiady: https://olimpiadalosyzolnierza.pl

2) 20.X. 2022r.         – I etap szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;

3) do 04.XI.202r. – nadsyłanie drogą elektroniczną protokołów ze szkół na adres
olimpiady;

4) 01.XII.2022r.II etap międzyszkolny, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w czterech rejonach ( wyznaczone  zgodnie z rozdz. IV pkt.3
regulaminu olimpiady);
5) 02.III.2023r.III etap okręgowy, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Białymstoku;
6) IV etap centralny, organizowany i przeprowadzany przez Komitet Główny
Olimpiady:
a) 16.III.2023r.      – I część pisemna zwalniająca finalistów z matury (m. Białystok),

 1. b) 25-27.V. 2023 r. – II część zawodów finałowych (uczniowie zakwalifikowani
  przez centralną komisję   egzaminacyjną – Muzeum J. Piłsudskiego   w Sulejówku).
 2. Koordynatorem wojewódzkim olimpiady jest Lesław Szulżuk,
  email: lszulzuk@kuratorium.bialystok.pl , tel. 85-748-48-05.