5 września 2023

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą.”

XVII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
im. mjr. Marka Gajewskiego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2023/2024

  1. Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Radą Programową Olimpiady w roku szkolnym 2023/2024 Kuratorium Oświaty w Białymstoku współuczestniczy w organizacji XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Za Wolność Waszą i naszą”.
  2. Harmonogram przebiegu olimpiady przedstawia się następująco:

1) 18.IX-15.X. 2023r. – rejestracja uczestników olimpiady za pośrednictwem formularza
zamieszczonego na stronie olimpiady: https://olimpiadalosyzolnierza.pl;

2) 19.X. 2023r.     –      I etap szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;

3) do 03.XI.2023r. –   nadsyłanie drogą elektroniczną protokołów ze szkół na adres
olimpiady;

4) 07.XII.2023r. –     II etap międzyszkolny, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w czterech rejonach ( wyznaczone  zgodnie z rozdz. IV pkt.3
regulaminu olimpiady w m. Białystok, Łomża , Suwałki);
5) 07.III.2024r. –     III etap okręgowy, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Białymstoku (m. Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku) ;
6) IV etap centralny, organizowany i przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady:

a) 2III.2024r. – I część pisemna zwalniająca finalistów z matury (m. Białystok);

b) 06-08.VI. 2024r. – II część zawodów finałowych (uczniowie
zakwalifikowani przez centralną komisję   egzaminacyjną  (m. Warszawa).

3. Koordynatorem wojewódzkim olimpiady jest Pan Lesław Szulżuk,
email: lszulzuk@kuratorium.bialystok.pl , tel. 85-748-48-05.

Do pobrania:

  1. Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża ”
  2. Wykaz literatury zalecanej w XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Za Wolność Waszą
    i naszą”
    . – zał. Nr 1;
  3. Terminarz Olimpiady – zał. Nr 2.

Załączniki

Komunikat-nr-1
Data: 2023-09-05, rozmiar: 117 KB
Zalacznik-nr-1
Data: 2023-09-05, rozmiar: 122 KB
Zalacznik-nr-2 (2)
Data: 2023-09-05, rozmiar: 60 KB