13 września 2022

Ogólnopolska Kampania BohaterON w Twojej Szkole

Dnia 1 września ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu pn. BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącego element VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

Na zgłoszenia szkół do projektu Organizatorzy czekają do dnia 2 października. Aby wziąć udział w projekcie należy do dnia 31 października wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl, a następnie na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzić lekcje oraz wspólnie z uczniami pokazać, że pamięć o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim jest wiecznie żywa – dodając wpisy na działającym od dnia 1 sierpnia portalu www.dumnizpowstańców.pl. Wpisy te mogą mieć formę słowną lub audiowizualną.

Sprawozdania z realizacji podjętych działań należy przesłać do organizatorów do dnia 31 października.

Organizatorzy uruchomili dla uczestników Kampanii platformę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele znajdą nie tylko scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również będą mogli dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

 

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.bohateronwtwojejszkole.pl

Link do materiałów prasowych