7 listopada 2022

Ogłoszenie w sprawie zmian w regulaminie II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego

Informuję, że zmianie uległa treść Regulaminu II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Zakres zmian dotyczy wydłużenia do dnia 23 listopada 2022 r.  terminu zgłaszania  uczniów do udziału w ww. konkursie przez dyrektorów szkół na stronie internetowej ww. konkursu https://konkursretoryczny.lscdn.pl oraz przesunięcia na dzień 16 grudnia 2022 r. terminu organizacji etapu pierwszego (szkolnego) II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.