23 sierpnia 2021

Program rządowy „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Program rządowy „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Wzory wniosków dla dyrektorów szkół i organu prowadzącego wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami dostępnie są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

Załączniki do wniosku organu prowadzącego:

  1. Zestawienie zbiorcze.
  2. Oświadczenie dot. wysokości wkładu własnego.
  3. Oświadczenie dot. zobowiązania organu prowadzącego.