10 grudnia 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia – portal pn. Ścieżki Zdrowia

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy!

W ramach działań edukacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia powstał portal Ścieżki Zdrowia, umożliwiający tworzenie ścieżek edukacyjnych, w wybranej przez użytkownika lokalizacji, z gotowymi propozycjami ćwiczeń fizycznych o różnej intensywności. Portal dedykowany jest narzędziom pomocnym do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu przez nauczycieli, opiekunów w placówkach wychowawczych, organizatorów kolonii i zajęć dla dzieci. Pytania, uwagi, propozycje zmian w portalu należy kierować na adres: akademianfz@nfz.gov.pl.

W załączeniu instrukcja rejestracji na stronie: https://sciezkizdrowia.nfz.gov.pl/login

Załączniki

Ścieżki zdrowia - instrukcja rejestracji
Ścieżki zdrowia - instrukcja rejestracji
Data: 2020-12-10, rozmiar: 74 KB