9 września 2022

Międzynarodowy konkurs literacki i plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Wydawnictwo Poligraf organizuje konkurs literacki i plastyczny dla szkół podstawowych i średnich pt. „Polska – Ojczyzna, którą w sercu noszę”. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Zachęcamy wychowawców oraz nauczycieli języka polskiego i plastyki do  zainteresowania uczniów konkursem. Prace zgłaszane na konkurs literacki obejmują krótkie formy, tj. wiersz, opowiadanie, esej, zaś te zgłaszane na konkurs plastyczny mogą być plakatem, rzeźbą, rysunkiem, kolażem itp.

Szkoła wyłania spośród zgłoszeń dwie zwycięskie prace literackie i dwie plastyczne. Jedną parę wybiera grono pedagogiczne lub jury, drugą uczniowie.

Prace laureatów w ramach nagrody zostaną opublikowane w publikacji: Młodzi Polacy o Polsce.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://wydawnictwopoligraf.pl/szkoly/