14 stycznia 2021

Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego

 

 

 

„Loguj się z głową” to program profilaktyki uniwersalnej, który powstał z inspiracji i współpracy  Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.

Program edukacyjny „Loguj się z głową” został opracowany przez Fundację Poza Schematami w ramach realizacji zadania publicznego. Zostało ono dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

W 2020 roku program został poddany recenzji i uzyskał opinię programu spełniającego standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych, które są zgodne z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program wraz z raportami z badań ewaluacyjnych został zamieszczony na stronach internetowych: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – w strefie dla profesjonalistów, a także w poradni on-line.

Mając na względzie ryzyko nadużywania nowych technologii cyfrowych wśród dzieci
i młodzieży przekazujemy Państwu powyższe informacje wraz z materiałami
w celu zintensyfikowania współpracy w tym zakresie z właściwymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i profilaktyki e-uzależnień finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Załączniki