17 lutego 2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 7143

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 7143 o naborze na wolne stanowiska pracy wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży  Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
 1 Teresa Grodzicka Łomża
 2 Wojciech Roman Kowalik Łomża
 3 Martyna Polkowska Łomża
 4 Bożena Rutkowska Łomża
 5 Paweł Sadowski Łomża
 6 Bogdan Zalewski Łomża
 7 Izabella Zapert Jedwabne
 8 Wojciech Żelechowski Jurki

 

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu  23 lutego 2017 roku o godz. 900 do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106). W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy ze znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa oświatowego, ustawy o służbie cywilnej.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu  23 lutego 2017 r. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych.