4 lipca 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wizytatora

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 

 

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Radosław Modzelewski Suwałki
2. Barbara Możejewska – Warejko Filipów Trzeci
3. Irena Bożena Schabieńska Suwałki

 

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu   12 lipca 2018  r. o godzinie 900      do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106).

W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o służbie cywilnej.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu 12 lipca 2018 r. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych.