2 marca 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska wizytatora

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych  Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Radosław Modzelewski Suwałki
2. Magdalena Pankowska Lubawa
3. Olga Granacka Białystok
4. Dorota Lidia Kuskowska Białystok
5. Małgorzata Rusiłowicz Białystok

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu   6 marca 2018  r. o godzinie 900      do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106).

W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o służbie cywilnej.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu 6 marca 2018 r. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych.