18 marca 2022

Laureaci Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021

Z inicjatywy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dnia 24 lutego 2022 r. odbyła się ogólnopolska gala nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021 dla profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców, a także wszystkich osób zainteresowanych ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wydarzenie obyło się formule online.

Aktualnie na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniamy Państwu linki internetowe, dotyczące informacji o laureatach nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021:

Podsumowanie gali: https://youtu.be/UcFrcPtjjN0

Pełne nagranie z gali: https://youtu.be/I4KoV3v-Uxo

Cel przedsięwzięcia

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze społecznej, którego znaczenie wzrosło jeszcze w trakcie pandemii COVID-19. Jak pokazują m.in. badania IPZIN, przedłużająca się pandemia i związany z nią reżim sanitarny spowodowały znaczące pogorszenie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Wobec tak trudnych wyzwań, jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją.

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021 jest już drugą edycją. Celem inicjatywy jest docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Inicjatywa ta wpisuje się w priorytety 1 i 4 Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022, które podkreślają znaczenie wychowania, profilaktyki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów.