5 października 2022

Konkursy organizowane przez Federację Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelną Organizację Techniczną

XVI edycja konkursu „Młody Innowator 2022/2023”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 16-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

W roku szkolnym 2022/2023 będzie również rozgrywana XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

Link do strony Olimpiady:

https://owt.enot.pl/

Link do informacji o konkursie Młody Innowator:

https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvi-edycja-konkursu-mlody-innowator-20222023?department=centrala