8 września 2022

Konkurs Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego informuje o ogólnopolskim konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego, pod honorowym patronatem JM Rektora WAT. Zaproszenie jest adresowane do  szkół branżowych 1 i 2 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących.

W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań inżynieryjno-technicznych dodatkowo punktowane będą rozwiązania miękkie, z zakresu usprawnień organizacyjnych, ergonomicznych, formalno-prawnych.

Nabór prac rozpoczął się z nowym rokiem szkolnym (01.09.2022) i potrwa do 31.10.2022.

Głównymi nagrodami indywidualnymi (dla każdego laureata konkursu) będą upominki rzeczowe o wartości do 2.000,00 zł.

Regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na:  https://cwod.wim.wat.edu.pl/ogloszenie-o-konkursie/