15 września 2021

Konkurs „Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu”

„Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu” to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową  we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W konkursie przewidziano trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

W pracach konkursowych należy przedstawić zagadnienia związane z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym i rolą Narodowego Banku Polskiego w tym zakresie. Prace uczniów mogą mieć formę pisemną, filmu, audycji, prezentacji, gry terenowej, gry planszowej, aplikacji, plakatu, wystawy informacyjnej w szkolnej gablocie. Forma prac osób dorosłych powinna umożliwiać jej wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały dydaktyczne.

Termin przesyłania prac upływa 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/wiem-jak-w-banku