11 stycznia 2022

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych.

Informacja o konkursie  „uDOSTĘPniacze 2.0”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich
i trzecich klas szkół ponadpodstawowych
. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na większe potrzeby niektórych grup społecznych.

Organizator zapewnia szkołom niezwykle atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet dedykowanych materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje dostępności w zgłoszonych szkołach. Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoli sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie jest bardzo proste. Wystarczy uzupełnić formularz dostępny na stronie: https://udostepniacze.pl/formularz-rejestracyjny w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej,  jest elementem Programu Dostępność Plus.

Strona internetowa konkursu: https://udostepniacze.mfipr.gov.pl/strony/o-konkursie/