4 października 2021

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce zachęca do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich 2021 r.  W jego ramach zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2020/21. Uczniów można zgłaszać do 31 października.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Regulamin konkursu