18 września 2023

Konkurs pod hasłem „Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!”

Organizator konkursu: Województwo Podlaskie.

Cele Konkursu: pogłębienie oraz popularyzacja wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego oraz zjawisk demograficznych zachodzących w regionie, w kraju i na świecie, zainicjowanie debaty, która pozwoli poznać opinię młodych ludzi na temat jakości życia w naszym regionie na tle reszty kraju oraz przyczyn zjawiska depopulacji w regionie, zachęcenie do publicznej dyskusji na temat zjawisk demograficznych zachodzących w regionie i kraju, zachęcenie do generowania pomysłów i opinii na temat zapobiegania zjawisku depopulacji w regionie, inspirowanie młodych ludzi do działania, do budowania poczucia odpowiedzialności za konsekwencje zmian demograficznych, rozwijanie kreatywności i aktywności, pobudzanie zainteresowania sprawami regionu, wzmocnienie roli nauczyciela jako lidera inspirującego do myślenia i działania, zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej i wykorzystywania urządzeń multimedialnych, rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Adresaci konkursu: uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia z terenu województwa podlaskiego

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin, zamieszczono na stronie organizatora: https://podlaskie.eu/fundusze-eu/dlaczego-jest-nas-mniej-zatrzymaj-depopulacje.html.

Kontakt do organizatora w sprawach dotyczących konkursu: telefon: 85 66 54 314, e-mail: funduszeue@podlaskie.eu