22 sierpnia 2023

Konkurs plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”. Konkurs jest objęty patronatem Ministra Obrony Narodowej.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii związanej z Powstaniem Styczniowym.

Tematem konkursu jest upamiętnienie 160 rocznicy powstania styczniowego, przypomnienie miejsc bitew powstańczych ich przywódców i uczestników oraz popularyzacja tego zrywu narodowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej z zakresu grafiki i malarstwa we wszystkich rodzajach i technikach malarskich i graficznych.

Zadanie odnosi się do przypomnienia i upamiętnienia miejsc, postaci i wydarzeń historycznych, związanych z Powstaniem Styczniowym na obszarze dawnego województwa augustowskiego ze stolicą w Suwałkach, znajdującym się wówczas pod zaborem rosyjskim.

Konkurs, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Suwałk i okolic.

Organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VIII

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.10. 2023 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora – https://suwalki.salezjanie.waw.pl/konkurs-plastyczny-wdzieczni-bohaterom-powstania-styczniowego-na-suwalszczyznie/

Regulamin konkursu – https://suwalki.salezjanie.waw.pl/regulamin-konkursu/

Serdecznie zapraszamy do udziału.