24 sierpnia 2021

KONKURS PLASTYCZNY „ŁOWIECTWO MŁODYM WZROKIEM”

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny ,,Łowiectwo młodym wzrokiem” skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z placówek oświatowych gmin leżących w obszarze Puszczy Knyszyńskiej wraz z jej otuliną.

Tematem prac plastycznych jest to, jak dzieci i młodzież szkolna postrzegają współczesne łowiectwo, czym się zajmują myśliwi, jaką rolę odgrywa łowiectwo w gospodarowaniu zasobami przyrody oraz w gospodarce państwa. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: dzieci klas I – III oraz młodzież klas IV-VIII.

Termin składania prac mija 30.10.2021 r. Prace należy przekazać do siedziby Zarządu Okręgowego w Białymstoku ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok (tel. 85 675 24 35) lub mogą zostać odebrane przez przedstawiciela organizatora po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 602 642 729).

Koordynatorem konkursu jest Pan Dariusz Piszczatowski tel. + 48 602 642 729, a szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://bialystok.pzlow.pl/konkurs-plastyczny-lowiectwo-mlodym-wzrokiem/