4 października 2021

Konkurs ,,Organizacja ucząca się 2021″

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w VI edycji konkursu pt. „Organizacja ucząca się 2021” skierowanego do pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2021”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak
i pracodawców z sektora publicznego z województwa podlaskiego. Trzy odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości, w tym:

  1. a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
  2. b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
  3. c) „Sektor publiczny”.

Termin przesyłania formularzy, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, do 15 października 2021 r. 

 Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2021” lub pod adresem: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441