6 grudnia 2021

Konkurs Ogólnopolski „Szkoły mówią Stop Suszy” dla szkół podstawowch

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza Konkurs Ogólnopolski „Szkoły mówią Stop Suszy” dla szkół podstawowych, na najlepszy krótkometrażowy film z przeprowadzonych zajęć, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat suszy oraz kształtowanie u dzieci i dorosłych umiejętności związanych z właściwym zarządzaniem zasobami wodnymi.
Konkurs polega na nagraniu krótkometrażowego filmu (max. 4-minutowego) z przebiegu lekcji na temat suszy na podstawie udostępnionych przez Organizatora scenariuszy lekcji.
Konkurs trwa od dnia 30 listopada 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  – www.wody.gov.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na stronie www.stopsuszy.pl w zakładce EDUKACJA/KONKURS OGÓLNOPOLSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą, Wydział Planowania w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej stanowiącym jednostkę organizacyjną PGW WP (e-mail: stopsuszy@wody.gov.pl).