23 września 2021

Konkurs na projekt gier planszowych pt. INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie gry planszowej. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz  ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski, a także zachęcenie uczniów do zapoznania się z historycznym dorobkiem polskich naukowców i inżynierów.

Uczniowie będą opracowywać projekty gry planszowej, poświęcone polskim twórcom techniki. W tym celu będą korzystać ze źródeł historycznych, dokumentujących osiągnięcia zawodowe polskich inżynierów. Uczniowie, poszukując źródeł informacji o polskich wynalazcach i twórcach, będą kształtować w sobie postawy patriotyczne i poczucie dumy narodowej oraz szacunek do dokonań polskich uczonych, inżynierów i techników, mające znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny Polski, Europy i świata. Gra może być poświęcona jednej postaci i jej dorobkowi, kilku postaciom, reprezentującym dany obszar techniki (np. komunikacja), lub postaciom z określonego okresu historycznego (np. I rewolucja przemysłowa).

Efekt końcowy przedsięwzięcia – wyłoniona w konkursie najlepsza gra planszowa – będzie  atrakcyjnym narzędziem dydaktycznym. Przedsięwzięcie obejmuje poszerzenie wiedzy historycznej i technicznej oraz  będzie oddziaływać na wychowanie i postawę obywatelska młodych ludzi.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Jagna Piwowarska, e-mail: konkurs@not.org.pl, tel. 22 250 22 12