30 października 2023

Konkurs na film promujący kształcenie zawodowe

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów szkół zawodowych do udziału w konkursie na film promujący kształcenie zawodowe.

Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego w Polsce i zachęcenie młodzieży do wyboru edukacji zawodowej jako drogi do zdobycia wymarzonego zawodu.

Konkurs jest skierowany do uczniów techników, szkół branżowych I i II stopnia i szkół przysposabiających do pracy.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu (maksymalnie 3-minutowego) przedstawiającego pomysł na promocję kształcenia zawodowego. Organizator nie określa formy i sposobu wykonania filmu. Tematem przewodnim filmu powinno być jedno z wymienionych haseł:

  1. Mój zawód za 30 lat,
  2. Mój zawód i moje zielone kompetencje.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach konkursowych otrzymają nagrody o wartości 2000 zł. Organizator przewidział również przyznanie dwóch wyróżnień o wartości 1000 zł.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 listopada 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych.