24 września 2021

Konkurs Ministra Edukacji i Nauki w 200.rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym Cyprianowi Kamilowi Norwidowi pod nazwą Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”.

Uczestnicy konkursu przygotowują projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy. Projekty przygotowane przez uczniów w założeniu mogą odwoływać się do wartości patriotycznych, tak istotnych dla poety, ale również mogą łączyć elementy wiedzy o literaturze i kulturze, historii, filozofii, sztuce. Projekt może zawierać elementy: prezentacji, komiksu, filmu, biogramu, materiału multimedialnego, gry edukacyjnej.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 24 września 2021 r. do 8 grudnia 2021 r. (ogłoszenie listy nagrodzonych na stronie internetowej MEiN: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego – w trakcie którego zostaną wyłonieni dwaj kandydaci do tytułu laureata, przy czym rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego konkursu dokona komisja powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty;
  • centralnego – w trakcie którego zostanie wyłonionych pięciu laureatów konkursu, przy czym rozstrzygnięcia etapu centralnego konkursu dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

Zgłoszenia do wojewódzkiego etapu konkursu dokonuje nauczyciel – opiekun merytoryczny, do 29 października 2021 r., przesyłając na adres norwid@kuratorium.bialystok.pl,  link do projektu oraz informacje i dokumenty określone w regulaminie konkursu.

Wydarzenie inaugurujące konkurs poświęcony twórczości C.K. Norwida z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego:
https://www.gov.pl/web/premier/premier-morawiecki-o-norwidzie-jego-wielkosc-polega-tez-na-tym-ze-jego-poezja-grafiki-spojrzenie-na-zycie-i-wiara-sa-ponadczasowe

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2