8 lutego 2024

Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w szczególności zachęcenie do korzystania z tego systemu przez osoby poniżej 18 roku życia.

Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa 17 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, znajdują się na stronie https://np.ms.gov.pl/